Ioga, Meditació, pilates, teràpies

Connecta amb el teu

interior

 

Fotografia:    Miki Bosch 

i entra a Espai Sacra

una associació sense ànim de lucre, que s'ofereix com un punt de trobada on qualsevol persona pugui sentir-se bé, a gust, còmoda i lliure.
Des de la nostra associació, només pretenem acompanyar les persones, cadascú en el seu procés; processos de recerca, de reequilibri, d'harmonització o, simplement, un procés d'estar atent, observant, sense necessitat de reaccionar.

ÀREA SOCIAL

Des de la creació de la nostra associació, hem atès a més de 250 persones, derivades als nostres projectes socials. Cada any dissenyem programes que ens permetin arribar a més persones en situació desfavorida, cada any incrementem el nombre de places ofertes a la nostra ciutat, subvencionades gairebé al cent per cent per recursos propis, pels nostres associats que contribueixen, amb part de la seva quota mensual, a la sostenibilitat econòmica i pels nostres voluntaris, que dediquen temps, energia, esforç i sobretot il·lusió, de forma desinteressada i permanent.

ÀREA DOCENT

Si tu dia a dia;  treball, conciliació familiar, estats d'ànim, etc. no et facilita crear l'hàbit de practicar una o diverses activitats a la setmana, a Espai Sacra hem dissenyat un planning amb més de 40 classes setmanals, en diferents horaris.

Totes impartides per professionals amb experiència i sobretot amb una especial dedicació pel creixement personal, realitzant una atenció molt personalitzada. Per a això totes les classes estan limitades a un màxim de 10 assistents.

A més, la relació permanent, amb tots els professionals de la nostra àrea terapèutica, ens permet oferir un seguiment en aquells casos que requereixen una atenció especial.