MESURES SANITÀRIES

  • Accés amb mascareta

  • A l'entrada i sortida s'han d'higienitzar les mans

  • Els vestidors romandran tancats.

  • La entrada i sortida de les sales, es faran per accesos diferents per respectar la distància social sanitària

  • L'ocupació de les sales queda restringida a una persona per cada 4 metres cuadrats, amb un màxim de 10 persones per sala.

Horaris i Preus

Classes setmanals

Informat de les subvencions pels col·lectius AMB

RENDES BAIXES:


- Treballadors amb salari mínim -

- Famílies Monoparentals -

- Famílies Nombroses -
- Jubilats/jubilades -

- Estudiants -

- Persones a l'atur -